Gadewch i ni gyflwyno ein hunain...

Sefydlwyd Siop iard yn 2008 gan Angela Evans, Ann Catrin Evans a Dave Stephen, sydd wedi lleoli yn y brif siop yng Nghaernarfon.

Mae gennym tri aelod cyswllt, Elin Mair (Janglerins), Hanna Liz a Charlotte Bellis yn ein siop ym Mhwllheli a agorodd yn Gorffennaf 2015.

Let us introduce ourselves...

Siop iard was founded by Angela Evans, Ann Catrin Evans and Dave Stephen in 2008 who are based at the main shop in Caernarfon.

We have three asscoiate members Elin Mair (Janglerins), Hanna Liz and Charlotte Bellis at our Pwllheli shop which opened in July 2015.
Make a free website with Yola