Ymwelwch ag un o'n siopau!
Visit one of our shops!
Siop iard Caernarfon
7B Stryd y Plas, Caernarfon, LL55 1RR
Dydd Llun - Sadwrn / Monday - Saturday
9.30am - 5.30pm


Y mae Siop Gaernarfon yn fwy o ran maint gyda chelfi hynod ddiddorol o gwmpas ac weithiau torchau o fflamau yn dyst i'r holl weithgarwch! Dewch yma os am weld merched yn defnydio morthwylion yn rhyfeddol effeithiol neu i weld Dave yn cyfnewid o weithio â llechi i ganu a'i gitar (y mae Dave, gyda llaw yn gerddor ardderchog a chawn ninnau fwynhau cerddoriaeth fyw tra'n gweithio, wrth iddo ymarfer ei ganeuon newydd).

The Caernarfon branch opts for a more rustic swagger with a far larger workshop area stacked with intriguing tools and frequently, with flaming torches and signs of curious industry. If you want to see ladies being alarmingly efficient with hammers or Dave swapping between slate and musical interludes (an excellent musician, he often practises new tunes out on us, it all feels very continential to have live music while we work).
Siop iard Pwllheli
13 Stryd Moch/ Gaol St, Pwllheli, LL53 5RG

Dydd Mawrth - Sadwrn / Tuesday - Saturday
10.00am - 5.00pmGyda'r waliau gwyn a chypyrddau niferus yn llawn trysorau diddorol, yn y siop ym Mhwllheli cawn argraff o le cyfoes bywiog. Y mae llawr hir y siop yn cyfleu agosatrwydd sy'n eich temtio i bori'n hamddenol yno, tra mae'r gweithdai bychain yn y cefn yn eich atgoffa bod y darnau a werthir yn y siop wedi eu gwneud â llaw gan y crefftwyr.

The Pwllheli branch oozes a fresh chicness from it’s white washed walls dotted with wall cabinets, each displaying tempting treasures.  The long, low shop area creates a sophisticated, intimate atmosphere for comfortable browsing, while the little workshop at the back is a compact reminder that each piece on sale is entirely handmade by the artists.

  
Angela Evans          Ann Catrin Evans      Dave Stephen        Hanna Liz             Charlotte Bellis       Elin Mair - Janglerins

Make a free website with Yola