Lora Wyn
Dylunwr Gemwaith - Jewellery Designer

01758 613006
lorawyn@gmail.com

Prynwch arlein / Buy online at:
www.lorawyn.com

https://www.facebook.com/gemwaithlorawyn
www.twitter.com/lorawyn
Yn defnyddio:
Arian, Copr ag Enamel
Aelod cyswllt o dîm Siop iard yw Lora Wyn, wedi ei lleoli ym Mhwllheli.

Mae Lora yn dylunio a’n creu gemwaith enamel cyfoes sydd yn hwylus, hardd a chain all pawb wisgo.

Mae Lora yn torri bob siap â llaw allan o gopr, wedyn fydd yn paratoi pob darn arwahan i'w enamlo mewn odyn. Mi fydd  Lora wedyn yn glanhau'r darnau cyn mynd ati i wneud y gwifrau clust a chlasbiau allan o arian i gyd â llaw.

Daw ysbrydoliaeth ei gemwaith yn bennaf o’r byd ffasiwn a steilio, mai'n hoffi arbrofi a wahanol liwiau a siapiau. Mae cwsmeriaid Lora hefyd yn ei ysbrydoli, mai wrth ei bodd cael gweld sut y maent yn gwisgo ei gemwaith a beth fyddant yn cyfuno'r darnau gyda.

Yn amlwg mae harddwch naturiol Gogledd Cymru a'r newid lliwiau yn y tymhorau yn cael dylanwad mawr ar ei dewis mewn lliw enamel yn ogystal a rhai siapiau.
Materials used:
Silver, Copper and Enamel
Lora Wyn is an associate member of the Siop iard team based at the Pwllheli shop.

Lora creates contemporary, fun, delicate and easy to wear handmade enamel jewellery.

Each piece is individually hand cut with a piercing saw leaving no two pieces the same. Each piece is kiln fired separately; so each firing will give a different effect to the enamel. The enamelled pieces are then cleaned before Lora’s handmade sterling silver earwires, jumprings and clasps are added to complete the jewellery.

Lora’s biggest inspiration is the fashion industry and styling, she likes to experiment with different colours and shapes. Seeing how her customers wear the pieces; how they style them with different clothing or other jewellery also influences the work.

Of course, she cannot forget about the colours in her surrounding area of North Wales. It is a very rural place, surrounded by natural and beautiful colours that are continuously changing throughout the year, impacting on her choice of colours in any given season.

  
Angela Evans          Ann Catrin Evans      Dave Stephen        Lora Wyn               Charlotte Bellis       Elin Mair - Janglerins


Make a free website with Yola