Mae gan Siop iard tri lleoliad.
Mae dau Siop, un yng nghanol Caernarfon ac un ym Mhwllheli.
Mae ystafell aml-bwrpas celf a chrefft ar gyfer ein cyrsiau ym Mharc Glynllifon.

Siop Yard have three locations.
Two shops, one in the centre of Caernarfon and one in the centre of Pwllheli.
A multi purpose art and craft course room is located at Parc Glynllifon where all the courses are held.

Siop iard Caernarfon
7B Stryd y Plas, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1RR
01286 672472

Siop iard Pwllheli
13 Stryd Moch/ Gaol St, Pwllheli, Gwynedd,  LL53 5RG
01758 613006
Ystafell Cyrsiau Crefft - Craft Courses Room
Saith, Parc Glynllifon, Ffordd Clynnog, Caernarfon, LL54 5DY
Make a free website with Yola