Hanna Liz
Dylunwr Gemwaith - Jewellery Designer

01758 613006
hannalizjewellery@gmail.comhttps://www.facebook.com/hannalizjewellery

https://www.instagram.com/hanna_liz_jewellery/

Yn defnyddio:
Arian Sterling
Aelod cyswllt o dîm Siop iard yw Hanna Liz, wedi ei lleoli ym Mhwllheli.

Mae Hanna Liz wedi graddio o Coleg Celf Plymouth,ymunodd â thîm Siop iard ym mis Tachwedd 2017.

Mae Hanna Liz yn creu ei gemwaith cyfoes arian sterling â llaw. Mae’r dyluniad wedi’ ysbrydoli gan tirweddau a dinasoedd Cymru.

Caiff siapiau a geir o fewn y tirluniau hyn eu cyfuno â gwahanol ddulliau arbrofi nes bod yr haenau a'r patrymau cywir yn dod i olwg.

Yn aml, mae claspiau angenrheidiol i’r ffurf yn cael eu gynnwys yn y  dyluniadau llinellol geometrig yma.

Materials used:
Sterling Silver
Hanna Liz is an associate member of the Siop iard team based at the Pwllheli shop.

Hanna Liz is a recent graduate of Plymouth Art College who’s joined the Siop iard team in November 2017.

Hanna Liz creates her contemporary Sterling Silver jewellery by hand and finds her inspiration within the landscapes and cityscapes of Wales.

Shapes found within these landscapes are combined with various experimentation methods until the correct layering and patterns are achieved.

Clasps and structural necessities are often incorporated into these geometric linear designs.  
Angela Evans          Ann Catrin Evans      Dave Stephen        Hanna Liz             Charlotte Bellis       Elin Mair - Janglerins


Make a free website with Yola