Be ydi iard?
What is iard?
Grwp o artistiaid a dylunwyr dirgrynol yw iard. Maent yn rhannu gweledigaeth i rannu eu crefft drwy'r siop yng nghanol Caernarfon a gan dysgu gweithdai a chyrsiau crefft o stad Parc Glynllifon sy'n siwrnai 10 munud o'r dref.

iard (pronounced ‘yard’) are a group of vibrant artists and designers with a collective vision for sharing their craft with others through their shop in Caernarfon town centre 'siop iard' and by teaching workshops and courses at Parc Glynllifon which is a 10 minute drive from the town.
Pwy yw iard?
Who are iard?
        
  
  

Make a free website with Yola