Dave Stephen
Artist Llechen - Slate Artist
Cerddor - Musician
Awdur - Author

Dave Stephen
Yn dysgu:
Celf llechen, gwaith carreg, ysgrythu llechen, cerdd, adeiladu tim, datrys problemau

Yn defnyddio:
Llechen, carreg, gwydr, cregin, cerrig wedi'w sgleinio

Teaches:
Slate art, stone work, slate engraving, music, team building, problem solving

Materials used:
Slate, Stone, Glass, Shell, polished rocks

Mae Dave Stephen wedi gwario dros trideg mlynedd ar mynyddoedd Eryri fel hyfforddwr awyr agored, dyma cychwynodd ei hudoliaeth gyda'r diwydiant llechen ac archwilio'r hen chwareli llechi a'i digonedd o beiriannau perthnasol yn yr ardal.

Yn 1998 cychwynodd Dave i weithio gyda llechen ac mae o nawr yn cyflenwi sawl oriel a siop yng Ngogledd Cymru gyda'i gwaith sy'n cael ei gynhyrchu gan defnyddio technegau llaw.

Mae Dave yn creu darnau cerfluniol a swyddogaethol, darnau fel clociau, drych a celf i'r wal.

Mae Dave hefyd yn gerddor ac awdur cyhoeddedig felly efallai bydd yno siawns i chi ganu wrth i chi weithio os ydych yn mynychu un o cyrsiau Dave.

Dave Stephen has spent over thirty years in the mountains of Eryri (Snowdonia) as a trainer and outdoor instructor and this initiated his fascination for the slate industry and exploration of the enormous amount of evidence of the old slate quarries and related machinery in abundance in this area.

In 1998 Dave started working with slate and now supplies galleries & outlets throughout North Wales with most of his work produced using hand-working techniques.

Dave creates both sculptural and functional objects such as clocks, mirrors and wall art.

Dave is also a published musician & author, so there might be an opportunity to ‘sing while you work’ if you attend one of his courses


 

  
Angela Evans          Ann Catrin Evans      Dave Stephen        Hanna Liz             Charlotte Bellis       Elin Mair - Janglerins

Make a free website with Yola