Cyrsiau Newydd 2016/ 17 New Courses

Ffoniwch ni ar 01286 672472 neu e-bostiwch ni i archebu lle 

Phone us on 01286 672472 or e-mail us to book a place 

Lliwiau Pur Cynnar a Chyfoes gyda Jan Gardner
Dydd Sadwrn 17  Mehefin
10yb -16yh
£65


Bydd y gweithdy hwn yn rhoi cyfle i gael mewnwelediad i ymchwil a phrofiad Jan, wrth greu a defnyddio pigmentau lliw eich hun. Gyda pestl a mortar byddwch yn malu eich lliwiau eich hun a defnyddio tempera wy a rhwymwyr modern, yn creu y ddau pigmentau cynnar a chyfoes. Yna ymgymryd â'ch harchwiliadau eu hunain gan ddefnyddio'r lliwiau hyn. Mae cost
ychwanegol o £10 am y defnyddiau.
Early and Contemporary Colour Pigments with Jan Gardner
Saturday 17 June
10am – 4pm
£65


This workshop will give you the opportunity to benefit from Jan`s research and experience in creating and using colour pigments. With pestle and mortar, grind your own colours and using egg tempera and modern binders, create both early and contemporary pigments. Then undertake your own explorations using these colours. There is an additonal cost of £10 for the materials. 
Make a Free Website with Yola.