Charlotte Bellis

Gemwaith Porslen - Porcelain Jewellery

Yn defnyddio:
Porslen, Arian, Gwydredd lliwgar

Yn dysgu:
Serameg
Materials used:
Porcelain, Silver, Colourful glazes

Teaches:
Ceramics

Aelod cyswllt o dîm Siop iard yw Elin Mair, wedi ei lleoli ym Mhwllheli. Mae hi hefyd yn stocio'r siop yng Nhaernarfon.

Cefodd Charlotte ei magu yn Eryri ac ar ôl iddi raddio o Sefydliad Celfyddydau Cumbria a chyfnod o deithio’r Dwyrain Pell ac Ewrop, daeth yn ol i sefydlu stiwdio.

Y byd naturiol a ffurfiau organaidd sy’n ysbrydoli ei gwaith a gellir olrhain ynddo ddylanwad golygfeydd godidog Gogledd Cymru a'i teithiau tramor.

Mae Charlotte yn gweithio gyda phorslen yn bennaf, i greu cerfluniau crog mewn lliwiau a siapiau a ysbrydolwyd gan y môr, planhigion, ac elfennau naturiol. Mae'n gosod y rhannau unigol â llaw ar fframiau cylch dur, a chreu cerfluniau rhwng 1’ a 5’ neu fwy, yn unol â chomisiwn.

Mae Charlotte hefyd yn creu ystod eang o gelfyddyd sy’n cydfynd â’r cerfluniau gan iddynt ddefnyddio’r rhannau elfennol hynny sy’n rhan annatod o’i cerfluniau.

Mae Charlotte hefyd yn cynllunio a chreu gemwaith porslen ac arian, crogluniau porslen a broc môr, a phlaciau porslen a blodau wedi’u gosod ar lechen Gymreig.

Charlotte is an associate member of the Siop iard  team based at the Pwllheli Shop, she also stocks the Caernarfon store.

Charlotte was brought up in Snowdonia and following her graduation from Cumbria Institute of the Arts and a period travelling in the Far East and Europe she returned to set up her studio.

Charlotte is inspired by the natural world and organic forms and has been influenced both by the stunning scenery of North Wales and travels abroad.

Her signature pieces are porcelain hanging sculptures that are in colours,shapes and textures evocative of the sea, plants and natural elements. Each unique piece is hand crafted into a range of shapes, glazed and assembled onto steel circular frames. Standard lengths are between 1' and 5' and can be suspended onto various sized frames to suit your space.

Alongside her sculptures Charlotte has created a range of products that compliment elements within them.

Charlotte also designs and makes porcelain jewellery incorporating sterling silver findings, wall hangings made out of individual porcelain pieces, suspended on driftwood and porcelain plaques decorated with flower pressings and mounted on Welsh slate.

  
Angela Evans          Ann Catrin Evans      Dave Stephen        Hanna Liz             Charlotte Bellis       Elin Mair - JanglerinsMake a free website with Yola