Ann Catrin Evans
Cerflunydd a gemydd - Sculptor and Jeweller
Yn dysgu:
Gwaith gof a gofannu arian, cerflunio, gwaith gwifren, serameg, arlunio, dylunio 3D, gwaith copr ac alwminiwm.

Yn defnyddio:
Arian, Aur, Efydd, Copr,
Haearn a Pres.
Teaches:
Blacksmithing and silversmithing
, sculpture,  wire work, ceramics, drawing, 3D design, copper and aluminium work.
Materials used:
Silver, Gold, Bronze, Copper,
Iron and Brass.
Mae Ann Catrin Evans yn gerflunydd a gemydd rhyngwladol adnabuddus. Gôf aur arian a haearn, mae yn arwain yn ei maes ers dros 25 mlynedd.

Yn ogystal a cherfluniau mawr, creir addurniadau Pensaerniol, Nwyddau Cartref a Gemwaith.

Mae crefft ACE yn dangos harddwch s'yn dod o'r galon. Gonestrwydd crefftwaith defnyddiol wedi gyfuno a diwylliant Chymreig, ymysg esthetig pur ddiamser trachywir. Crefft eithriadol o fanwl gywir er yn ddiymhongar. Penderfynoldeb tawel i greu darnau sydd yn hardd a defnyddiol .

Casgliadau o llwyau caru modern , dodrefn drws, gemwaith cywrain, cerfluniau tirweddol... i gyd yn gwneud cysylltiadau cryf rhwng y gwyliwr a'r darn a wnaed â llaw . Mae gwaith ACE yn mwyhau naratif ei’n bywydau bob dydd, drwy ei leoliad yn y tirwedd neu drwy ei wisgo.

Fel gwaith alchemiist --- mae'r ' di-werthfawr ' yn dod yn werthfawr, hen ddarn o haearn yn dod yn ddarn o emwaith cain . Boed yn gweithio mewn dur neu gopr, wrth feithrin bydd y cyffredin yn troi yn hynod yn nwylo ACE .

Addurn ar gyfer Tirwedd , Pensaernïaeth , Cartrefi a Phobl.
Ann Catrin Evans is an internationally renowned Sculptor & Jeweller. A Black, Silver and Goldsmith. A leading light on the Welsh craft scene for over 25 years.

As well as large scale Sculpture, ACE has creates functional Architectural adornment, Home Accessories & Jewellery
.

ACE's work encapsulates a spirit of beauty - craftsmanship is her heart & art. Honest craftsmanship & functionality combine in a celebration of Welsh heritage mixed with a paired back timeless aesthetic. A precise sort of understatement combined with exceptional craft. A quiet determination to make pieces that are both beautiful and useful.

Collections of modern love spoons, door furniture, bespoke intricate pieces of jewellery, statement sculptures in the landscape...all make powerful connections between the viewer and the handmade piece. ACE's work enhances the narrative of our everyday lives & landscape.

ACE's work is like that of an alchemist---the 'non precious' becomes precious, an old piece of iron becomes an exquisite piece of jewellery. Whether working in forged steel or copper, the ordinary becomes the extraordinary in ACE's hands.

Adornment for Landscape, Architecture, Homes & People.

 

  
Angela Evans          Ann Catrin Evans      Dave Stephen        Hanna Liz             Charlotte Bellis       Elin Mair - JanglerinsMake a free website with Yola