Angela Evans
Dylunwr Gemwaith - Jewellery Designer

01286 672472
angelaevans22@hotmail.com

Prynwch arlein / Buy online at:
www.angela-evans.co.uk
Gemwaith Angela Evans Jewellery
Yn defnyddio:
Arian, Copr, Aur, Platinwm, a Cherrig Drudfawr

Yn dysgu:
Gemwaith arian, gwaith gwifren, gwaith metel, soldro

Materials used:
Silver, Copper, Gold, Platinum, Semi-precious and precious stones

Teaches:
Silver jewellery, Wire work, Metal work
, Soldering
Mae Angela yn creu gemwaith arian gyda gwaith graniwleiddio copr a/ neu aur wedi ysbrydoli gan y rhedyn ar mynyddoedd Gogledd Cymru.  Mae ei gwaith wedi'w llunio o wifren arian gan defnyddio sawl techneg i greu gwahanol weadau a siapiau.

Mae Angela yn creu darnau hollol unigryw ac i gomisiwn mewn arian, aur a platinwm megis modrwyau priodas a dyweddio. Mae ganddi dewis o darnau unigryw yn y siop yng Nghaernarfon

Mae hi'n arddangos ei gwaith ar draws y wlad ac yn gwerthu i gwsmeriaid dros y byd.

Angela creates sterling silver jewellery with copper and/ or gold granulation inspired by the fern covered hillsides of North Wales. Her work is constructed from sterling silver wire utilising various techniques to produce different textures and shapes.

Angela creates one-off and bespoke items in silver, gold and platinum such as wedding and engagement rings. She also has a selection of one-off pieces at the Caernarfon shop.

She exhibits across the UK and sells to customers worldwide.

  
Angela Evans          Ann Catrin Evans      Dave Stephen        Hanna Liz             Charlotte Bellis       Elin Mair - JanglerinsMake a free website with Yola