Ann Catrin, Dave Stephen and Angela Evans
Croeso
Cywaith o artistiaid yw 'iard' sy'n rhannu gweledigaeth am rhannu eu crefft trwy dysgu a gwerthu gyda eu gilydd o 'siop iard' yng Nghaernarfon.

Maent yn cynnig cyrsiau celf a chrefft ym
Mharc Glynllifon, sydd oddeutu 6 milltir o'r dref.
Welcome
iard (pronounced 'yard') are a collective of artists who share a vision for sharing their work through teaching and selling collectively at their shop 'siop iard' (the yard shop) in Caernarfon.

They also run unique art, craft and music courses at Parc Glynllifon
which is approximately 6 miles south of the town.

 

Make a Free Website with Yola.