Ann Catrin, Dave Stephen and Angela Evans
Croeso
Partneriaeth o dri artist, Ann Catrin Evans, Angela Evans a Dave Stephen yw ' Siop iard' sy'n rhannu gweledigaeth am rhannu eu crefft trwy dysgu a gwerthu gyda eu gilydd.

Mae'r brif siop yng Nghaernarfon ac mae ail siop newydd ei agor ym Mhwllheli.

Maent yn cynnig cyrsiau celf a chrefft ym
Mharc Glynllifon, sydd oddeutu 6 milltir o'r dref.
Welcome
Siop Yard are a partnership of three artists, Ann Catrin Evans, Angela Evans and Dave Stephen who share a vision for teaching, selling and promoting their craft.

The main shop is in Caernarfon and a second more recent shop is now open in Pwllheli.

They also run unique art, craft and music courses at Parc Glynllifon
which is approximately 6 miles south of the town.

 

Make a free website with Yola